Δωροεπιταγή 100€ για θεραπείες Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής.
Μάθετε τι είναι η Κινητή Μονάδα Υγείας... 

Στις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές των ιατρικών εξετάσεων ισχύει έκπτωση 20%-30%

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 6.99 €    10.49 € 6.99 €
HIV Ag (p24) / HIV Ab (type1+type2) 6.98 €    10.47 € 6.98 €
RHESUS 1.67 €      2.51 € 1.67 €
ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ Hb-H (Hb-H INCLUSIONS) 4.34 €      6.51 € 4.34 €
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) 1.59 €      2.39 € 1.59 €
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) 1.59 €      2.39 € 1.59 €
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 298.00 € 447.00 € 298.00 €
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb) 1.58 €      2.37 € 1.58 €
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb), ΟΥΡΩΝ 0.98 €      1.47 € 0.98 €
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ F (ΗbF) (ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ) 5.98 €      8.97 € 5.98 €
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S (ΗbS) 6.57 €      9.86 € 6.57 €
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (ΗbΑ2) 5.98 €      8.97 € 5.98 €
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 2.87 €      4.31 € 2.87 €
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 1.55 €      2.33 € 1.55 €
Τ.Κ.Ε  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ  (E.S.R) 1.56 €      2.34 € 1.56 €

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ-TEST

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ-TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ     6.99 €   10.49 € 6.99 €
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ-TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ME MIC 9.98 €   14.97 € 9.98 €

ΒΙΟΨΙΑ

ΒΙΟΨΙΑ    58.34 €   87.51 € 58.34 €

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (VIT A), ΟΡΟΥ    13.65 €   20.48 € 13.65 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C- ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ (Vit C)    15.76 €   23.64 € 15.76 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 (Θειαμίνη)    15.76 €   23.64 € 15.76 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ , ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜ    28.33 €   42.50 € 28.33 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 (ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ    28.33 €   42.50 € 28.33 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (Πυριδοξίνη)    15.59 €   23.39 € 15.59 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (VIT E) (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ), ΟΡΟΥ    15.54 €   23.31 € 15.54 €
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ - FVIT K 187.30 € 280.95 € 187.30 €

ΕΝΖΥΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

CPK ΗΛEK/ΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΚΙΝΑΣΗΣ ΚΡΕΑΤΙ   30.00 €   45.00 € 30.00 €
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ (EPO)    27.78 €   41.67 € 27.78 €
CRP υψηλής ευαισθησίας (hsCRP), ΠΟΣΟΤΙΚΗ 9.99 €   14.99 € 9.99 €
CRP   C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ , ΠΟΣΟΤΙΚΗ 3.96 €     5.94 € 3.96 €
G-6-PD ΠΟΣΟΤΙΚΟ, ΕΡΥΘΡΩΝ 4.65 €     6.98 € 4.65 €
G-6-PD, QUANTITATIVE, BLOOD SPOTS 4.65 €     6.98 € 4.65 €
GALACTOSE, TOTAL, BLOOD SPOTS 4.65 €     6.98 € 4.65 €
(G-6-PD), QUANTITATIVE, CORD BLOOD 4.65 €     6.98 € 4.65 €
LDL ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ (OxLDL), ΟΡΟΥ    69.50 € 104.25 € 69.50 €
s GPT 0.99 €     1.49 € 0.99 €
SGOT/ASTΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ () 0.99 €     1.49 € 0.99 €
ΑΛΔΟΛΑΣΗ, ΟΡΟΥ 2.39 €     3.59 € 2.39 €
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) 1.09 €     1.64 € 1.09 €
ΑΜΥΛΑΣΗ, ΟΥΡΩΝ 1.38 €     2.07 € 1.38 €
β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ (β-CAROTENE), ΟΡΟΥ    17.80 €   26.70 € 17.80 €
γ-GT   Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ- ΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ () 1.12 €     1.68 € 1.12 €
LDH     ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (), ΟΡΟΥ 2.95 €     4.43 € 2.95 €
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ    32.46 €   48.69 € 32.46 €
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ    28.78 €   43.17 € 28.78 €
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ (CK,CPK), ΟΡΟΥ 1.89 €     2.84 € 1.89 €
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ (CK-MB), ΟΡΟΥ 2.78 €     4.17 € 2.78 €
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΟΡΟΥ 1.12 €     1.68 € 1.12 €
ΟΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (BAP), ΟΡΟΥ    25.88 €   38.82 € 25.88 €
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΟΡΟΥ 1.12 €     1.68 € 1.12 €
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΟΡΟΥ 0.98 €     1.47 € 0.98 €

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg) 3.89 € 5.84 € 3.89 €
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HBsAg, ΠΟΣΟΤΙΚΟ 5.54 € 8.31 € 5.54 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV), ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΟΛΙΚΟ 8.56 € 12.84 € 8.56 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ 98.55 € 147.83 €  98.55 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDV), ΑΝΤΙΣΩΜΑ δ 9.85 € 14.78 €  9.85 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDV), ΑΝΤΙΣΩΜΑ, IgM* 16.20 € 24.30 € 16.20 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV), ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, IgG 7.85 € 11.78 € 7.85 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV), ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, IgM 8.57 € 12.86 €  8.57 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HBeAg) 5.76 € 8.64 €  5.76 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑ e (HBeAb) 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (HBsAb) 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΡΗΝΟΣ (Anti-co 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΡΗΝΟΣ (HBcAb) 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε (HEV), ΑΝΤΙΣΩΜΑ, IgG 30.00 € 45.00 € 30.00 €
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε (HEV), ΑΝΤΙΣΩΜΑ, IgM 30.00 € 45.00 € 30.00 €

ΚΟΠΡΑΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ROTA ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΙΟΥΣ   26.78 €   40.17 € 26.78 €
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (Stool sample)   13.54 €   20.31 € 13.54 €
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΝΟΙΟΥΣ   13.54 €   20.31 € 13.54 €
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 3.78 €     5.67 € 3.78 €
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΟΥΡΟΥΣ 5.98 €     8.97 € 5.98 €
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΞΥΟΥΡΩΝ (SCOTCH-TAPE) 5.98 €     8.97 € 5.98 €

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

ΤΕST ΚΥΗΣΕΩΣ, ΟΥΡΩΝ 4.45 € 6.68 € 4.45 €
ΟΥΡΙΑ, ΟΡΟΥ 0.38 € 0.57 € 0.38 €
ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΩΝ (τύχαια ούρηση) 0.38 €     0.57 € 0.38 €
ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΩΝ 24h 0.38 €     0.57 € 0.38 €
ΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΣΗ , ΟΡΟΥ+ΟΥΡΩΝ 3.78 €     5.67 € 3.78 €
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΡΟΥ 0.78 €     1.17 € 0.78 €
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΥΡΩΝ (τύχαια ούρηση) 0.78 €     1.17 € 0.78 €
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΥΡΩΝ 24h 0.78 €     1.17 € 0.78 €
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΥΡΩΝ 2h 0.98 €     1.47 € 0.98 €
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2.60 €     3.90 € 2.60 €

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

17-OH -ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΜΕ GC-MS 30 € 45 € 30 €
17-YΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (17-OH PRG) 6.99 € 10.485 € 6.99 €
PRG ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ () 5.96 € 8.94 € 5.96 €
T3 ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ () 2.95 € 4.425 € 2.95 €
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ (ALDO) 11.97 € 17.955 € 11.97 €
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h 11.97€ 17.955 € 11.97 €
ΑΜΥΛΑΣΗ (AMYLASE), ΟΡΟΥ 1.38 € 2.07 € 1.38 €
ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 21.97 € 32.955 € 21.97 €
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH (TSI) 15.2 € 22.8 € 15.2 €
ΑΝΤΙ-ΤΡΟ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) 11.96 € 17.94 € 11.96 €
ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA) 4.99 € 7.485 € 4.99 €
ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT) 14.45 € 21.675 € 14.45 €
FT4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ 4.23 € 6.345 € 4.23 €
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (F-TESTO) 8.78 € 13.17 € 8.78 €
FT3   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ  4.02 € 6.03 € 4.02 €
ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ(S-DHEA) 5.98 € 8.97 € 5.98 €
FSH   ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 4.5 € 6.75 € 4.5 €
TSH ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 3.67 5.505 € 3.67 €
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg) 6.99 € 10.485 € 6.99 €
Τ4 ΘΥΡΟΞΙΝΗ 2.95 € 4.425 € 2.95 €
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (INS) 8.33 € 12.495 € 8.33 €
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT) 9.36 € 14.04 € 9.36 €
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (F) 4.87 € 7.305 € 4.87 €
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (F) ME GC-MS 30 € 45 € 30 €
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (F) ΟΥΡΩΝ 5.34 € 8.01 € 5.34 €
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (F), ΟΡΟΥ ΜΕ LC-MS/MS 30 € 45 € 30 €
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2) 5.3 € 7.95 € 5.3 €
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (Ε3) 5.88 € 8.82 € 5.88 €
ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1) 7.39 € 11.085 € 7.39 €
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ 27.55 € 41.325 € 27.55 €
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH) 10.38 € 15.57 € 10.38 €
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 4.5 € 6.75 € 4.5 €
ΡΕΝΙΝΗ (RN) 12.39 € 18.585 € 12.39 €
ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ 19.26 € 28.89 € 19.26 €
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (T) ME LC-MS/MS 29.54 € 44.31 € 29.54 €
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ΤΕSTO) 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 9.43 € 14.145 € 9.43 €
ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΗ (β-HCG), BHTA ΥΠΟΜΟ 5.89 € 8.835 € 5.89 €
ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 4.5 € 6.75 € 4.5 €
17 - OH - ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΡΟΥ ΜΕ LC-MS/MS 30 € 45 € 30 €

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ

(πληρώνετε συμμετοχή 15%)

ΙΔΙΩΤΗΣ

(Μέσος όρος ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ

Ιατροκάρτα -Doctorskard

ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡ/ΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΤΥΕΛΩΝ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΥΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 8.89 € 13.34 € 8.89 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧ/ΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΕΠΙΧ/ΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚ/ΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α, ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΤΥΕΛΩΝ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΥΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAMPYLOBACTER 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 6.44 € 9.66 € 6.44 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.98 € 8.97 € 5.98 €
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 5.98 € 8.97 € 5.98 €